Siden den berømte delen av GC-200 på vestkysten mellom La Aldea og El Risco ble permanent stengt i 2016, har det ikke eksistert noen gode alternativer til å kjøre rundt øya Gran Canaria.

Veien langs klippekanten ble stengt i november 2016, etter at det gikk et stort jord- og steinskred, og regjeringen bestemte seg for ikke å gjenåpne veien på grunn av kostnadene og risikoen dette ville innebære.

Siden veistengingen har den eneste måten å komme fra La Aldea til Agaete vært å kjøre innover i landet fra La Aldea, og deretter kjøre tilbake ned til kysten; en spektakulær, men veldig lang rute.

Den nye 7 km lange strekningen innover i landet mellom La Aldea og El Risco er nå asfaltert og skal stå ferdig i løpet av to uker, når skilting og oppmerking er på plass.

Den nye veien har kostet 89 millioner euro, og tiden det tar å komme seg fra La Aldea til El Risco, er dermed kortet ned fra 20 til 7 minutter.

Det er også planlagt ytterligere fire km ny vei mellom El Risco og Agaete, men dette arbeidet er foreløpig ikke startet opp.

Oversatt av Aase Klemetsen