amadores sunset

Etter at du har kjøpt en eiendom vil det påløpe ulike skatter, for eksempel eiendomsskatt og inntektsskatt (formueskatten ble avskaffet i 2008). Generelt er slike skatter lave i Spania, og utgjør ikke høye summer på årsbasis. Hvis eiendommen tilhører et anlegg med felles fasiliteter (en såkalt ”Comunidad”), må det i tillegg betales en fellesutgift til vedlikehold av disse.

I hvert enkelt tilfelle bør megleren på Gran Canaria gi deg detaljert informasjon om både disse og andre forhold som forsikring, den siste generalforsamlingen osv., og i tillegg utarbeide en detaljert oversikt over alle utgifter (på selve boligkjøpet og årlige utgifter).

Eiendomsskatt (IBI)

Dette er en kommunal skatt som er basert på eiendommens ligningsverdi. Den betales én eller to ganger i året. Den kan betales kontant i kontorene til kommuneadministrasjonen, eller ved direkte trekk fra din bankkonto (autogiro).

Inntektsskatt

Denne skatten skal betales til de spanske skattemyndighetene, og gjelder alle fritidseiendommer. En eiendom som eies av en person som ikke er fast bosatt i Spania, gjelder ligningsmessig alltid som fritidseiendom. Hvis boligen leies ut, skal inntektene oppgis og beskattes med 24,75 % (ligningsåret 2013). Men selv eiendommer som ikke leies ut, beskattes for ”fordel ved å bo i egen bolig”. Skattemessig regnes denne fordelen som en liten inntekt, som også beskattes med 24,75 % av en prosentandel av likningsverdien (1,1 %). For eksempel, vil inntektsskatten for bruk av egen bolig for en liten leilighet med en likningsverdi på 50 000 euro og en markedsverdi på ca. 100 000 euro, bli ca. 130 euro per år. Denne skatten betales årlig, og man må fylle ut et offentlig skatteskjema (selvangivelse) med informasjon om eier og eiendommen, og sende den til myndighetene.

Eierforeningen

Eierforeninger (sameier) vedtar på den årlige generalforsamlingen et årlig budsjett over utgifter til vedlikehold av alle felles arealer i bygningsmassen. Alle som eier en bolig tilhørende et sameie, svarer for en prosentandel av de totale fellesutgiftene. Denne andelen blir beregnet etter retningslinjene i den spanske boligloven for boliger som har tilhørende fellesarealer, og hver eiendom bidrar til fellesutgiftene på grunnlag av denne prosentandelen. Vanligvis betales bidraget til fellesutgiftene månedlig.

Noen ganger kan det være behov for å foreta større reparasjonsarbeider eller utbedringer, og eierforeningen vedtar en ekstraordinær innbetaling for å kunne dekke disse arbeidene.

Forsikring

Det anbefales så absolutt å forsikre boligen. Forsikringsselskapene opererer vanligvis med én forsikring som gjelder selve boligen, og én som gjelder innboet. Da opplyser du forsikringsselskapet om verdien på innboet du ønsker å forsikre, mens verdien på bygningen vanligvis beregnes ut fra eiendommens areal og offisielle verditakster per kvadratmeter. Forsikringspremien betales vanligvis årlig med direkte trekk fra din bankkonto.

Vann

Vannavgiften betales til vannverket annenhver måned, og trekkes direkte fra din bankkonto.

Strøm

Strømregningen betales til strømleverandøren annenhver måned, og trekkes direkte fra din bankkonto.”

Hvis du har planer om å kjøpe en eiendom på Gran Canaria, kan du spørre megleren om en beregning av årlige kostnader.