Spain's tax law changes affect Gran Canaria property buyers
Spanias endrede skattelover berører eiendomskjøpere på  Gran Canaria.

De nye skattereformene i Spania innebærer to viktige endringer som vedrører skatt på gevinst ved salg av eiendom. Dette vil ha betydning for de som eier eiendom på Gran Canaria. Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Avkorting i reduksjon på salgsgevinst

Reduksjoner på gevinst ved salg av eiendommer anskaffet før 1995 er blitt kraftig avkortet. Regjeringens opprinnelige intensjon var å eliminere dem helt, men en endring i siste lite innebærer at reduksjonene fortsatt er på plass for eiendom kjøpt før 31.12.1994, dog bare opp til en samlet verdi av 400.000 euro for alle eiendeler en som skattepliktig selger per 1 januar 2015.

Inflasjon vurderes ikke

Dette er trolig den viktigste endringen: Effekten av inflasjonen vil ikke lenger bli vurdert ved beregning av skatt på kapitalgevinster som forfaller ved salg på en eiendom. Fram til nå har virkningene av inflasjon og kostnadene ved anskaffelse og reparasjoner av eiendommen blitt beregnet og utlignet mot kapitalgevinsten. Dette forsvinner nå helt fra beregningen av kapitalgevinster.

Denne endringen er betydelig og vanskelig å rettferdiggjøre, ettersom det innebærer at det kan beregnes skatt på salgsgevinst selv når en eiendom er kjøpt og deretter solgt til samme pris.

Reduksjon i skattesatsen for salgsgevinst

Reformen innebærer en reduksjon i beskatningen av salgsgevinster ved salg av eiendommer og andre eiendeler. Men gevinsten av denne reduksjonen veier likevel ikke opp for tapet som følger av de to ovenfor nevnte faktorer.

Foreløpig er gevinst eller tap ved eiendomssalg skattepliktig som spareinntekter, med en sats på 21 % for de første 6.000 euro, 25 % for beløp fra 6.000 til 24.000 euro og 27 % for beløp over 24.000 euro

Etter reformen vil satsene være 20 % for de første 6.000 euro, 22 % for beløp fra  6,000 til 50,000 euro og 24 % fra 50.000 euro oppover. I 2016 forventes disse satsene å synke til henholdsvis 19, 21 og 23 %.

Kort sagt vil den samlede effekten av reformen være at alle som har kjøpt eiendom før 1986, kommer negativt ut finansmessig. Det samme gjelder de som har kjøpt eiendom etter dette tidspunktet.

Selg i 2014 og unngå endringene

Skattereformen trår i kraft 1. januar 2015. Ved salg som finner sted før denne datoen, vil en fremdeles dra nytte av skattereduksjon på kapitalgevinster, og det vil fremdeles bli tatt hensyn til inflasjonen.

Dersom du planlegger å selge en eiendom ervervet før 1995, som ikke er din hovedbolig, kan du redusere skatteregningen ved å selge i 2014. Dette gjelder dersom du ikke har tenkt å reinvestere kapitalen i en hovedbolig, da skattefritaket for å reinvestere i en hovedbolig opprettholdes (og utvides til også å gjelde for ikke-bosatte).

Vi vil med det første publisere et nytt innlegg med opplysninger om flere andre endringer i spansk skatterett for 2015. Følg oss på Facebook, så kan lese den så snart den er publisert.


Download and read the whole paper as a PDF here:
Taxation of capital gains on selling property with the tax reform 2015


Author: Daniel García Chagrin, summary by Alex Bramwell, oversatt av Aase Klemetsen

Disclaimer

The information and materials on this blog are provided for general informational purposes only and are not intended to be professional, tax or legal advice. The law changes frequently and is subject to interpretation. Being general in nature, the information and materials provided may not apply to any specific actual and/or legal set of circumstances. Nothing on this blog is intended to substitute for the advice of a professional, especially in tax and legal matters.