Kjøp av eiendom på Gran Canaria er en enkel prosess. Følger man korrekt prosedyre, er det ingen skjulte avgifter eller ekstra provisjoner.

Kostnadene er faste og forutsigbare, og pengene skifter hender mellom kjøper og selger den dagen kjøpet finner sted. Meglerens oppgave er å ivareta kjøperens interesser og veilede ham/henne gjennom prosessen.

Ved Cardenas sørger vi for at våre kunder forstår hvert trinn av kjøpet. Vi er helt åpne om hva vi gjør og hva våre kunders penger går til.

Hvorfor er dette viktig?

Dessverre er det mulig å manipulere prosessen ved eiendomskjøp i den hensikt å tjene ekstra penger.

Vi ønsker å sette en stopper for denne uærlige praksisen. Her følger våre fem beste tips for å sikre at ditt eiendomskjøp på Gran Canaria foregår på en fullstendig åpen og ærlig måte.

Følger du disse rådene, sikrer du at ingen tjener ekstra penger på din handel.

Betal for eiendommen når du signerer skjøtet

Bortsett fra et reservasjonsgebyr på maksimum 10 % når du samtykker i å kjøpe en eiendom, trenger du ikke å betale noe før du signerer papirene for overføring av eierskap (skjøtet) ved Notarius Publicus.

Notarius Publicus i Spania er upartisk og plikter å se til at begge parters interesser blir ivaretatt under signeringen.

Vær personlig til stede ved undertegningen av skjøtet

Så sant det er mulig, anbefaler vi sterkt at du personlig er til stede på Notarius Publicus kontor ved underskrivingen av skjøtet.

Tildeling av fullmakt til tredjepart for å håndtere dette for deg er unødvendig og innebærer at du overlater pengene dine og kjøpet i hendene på andre.

Er du personlig til stede, kan du selv kontrollere at prosessen er åpen og korrekt. Signeringsprosessen vanligvis en halv dag, og er både en interessant erfaring og en avslappet opplevelse. Din eiendomsmegler bør være til stede og veilede deg gjennom prosessen.

Forsikre deg om at kontrakter blir undertegnet av både kjøper og selger

Alle kontrakter skal undertegnes av kjøper og selger eller deres lovlig oppnevnte representanter.

De bør ikke signeres av eiendomsmeglere, da en eiendomsmegler har ikke myndighet til å representere selgeren eller signere kontrakter for ham/henne.

En kontrakt underskrevet av både kjøper og selger sikrer åpenhet ved transaksjonen.

Sørg for å få en detaljert oversikt over kjøpskostnadene

Pass på at du får en detaljert liste over utgifter av din eiendomsmegler, slik at du unngår økonomiske overraskelser i løpet av kjøpsprosessen.

Skatter og avgifter ved eiendomskjøp på Gran Canaria ligger på ca. 10 % av kjøpesummen for eiendommer i lavere prisklasser, og nærmere 8 % for høyere prisete eiendommer.

Du bør få en full oversikt over hva hvert øre av pengene dine går til.

Søk juridisk bistand dersom det ovennevnte ikke er oppfylt

En pålitelig og profesjonell eiendomsmegler skal veilede deg gjennom hele prosessen, slik at du ikke trenger egen advokat. Det hele skal foregå på en oversiktlig og åpen måte.

Imidlertid, dersom noen av de ovennevnte retningslinjer ikke følges, bør du søke uavhengig juridisk bistand. Velg din egen advokat, ikke en advokat foreslått av andre involverte i prosessen.

Ved å følge disse rådene, sikrer du økonomisk trygghet gjennom handelen og hindrer tredjeparts muligheter til å tjene ekstra penger på ditt eiendomskjøp.

Oversatt av Aase Klemetsen