Mortgages in Gran Canaria in 2014

Hva er dagens situasjon angående spanske banker og mulighetene til å finasiere kjøp av eiendom?

Finansieringssituasjonen er sakte i ferd med å bedres i Spania.  Helt fram til slutten av 2013 var bankene svært konservative og ga få lån, og da gjerne med krav om tre eller fire ganger de nødvendige garantier. I 2014 tegner situasjonen til å bedre seg en smule, men fortsatt er prosessen mer rigid og byråkratisk enn du sannsynligvis er vant til fra ditt hjemland. Renten vil stort sett være variabel og skal justeres hvert år i henhold til Euribor-renten, men den ligger for tiden på rundt 5-6%.

For en ikke-resident vil det maksimale lånet en kan oppnå være 60%, enten av kjøpesummen eller av den offisielle verdivurderingen av eiendommen (den laveste av de to). En resident kan låne opp til 80%, og 100% finansiering er kun mulig om man kjøper en bankovertatt eiendom.

Lånegaranti for eiendommen er selvsagt et must, men det er ikke tilstrekkelig. Banken vil i tillegg foreta en grundig undersøkelse av din personlige økonomiske situasjon (dette gjelder alle søkere) for å forsikre seg om at du uten problemer kan betale de månedlige avdragene på lånet med din nåværende, dokumenterte netto inntekt. (Fremtidige leieinntekter vil ikke bli vurdert.) De månedlige avdragene på alle dine nåværende lån bør ikke overstige 30% av netto inntekt etter skatt. Det månedlige avdrag på et lån på 100.000 euro på 6% rente i 15 år vil derfor være 850 euro. Dette innebærer at banken vil kreve at netto inntekt etter skatt er på minimum 2830 euro pr. måned. Dette gjelder hvis du ikke har noen andre lån. Hvis du allerede betaler på et lån med et månedlig avdrag på 500 euro, bør din netto inntekt være 4500 euro osv.

Din alder ved lånetidens opphør bør ikke overstige 65/70 år. Det vil si at dersom du er 50 år, bør nedbetalingstiden maksimalt være 15 år.

Dette er kort hvordan spanske banker «tenker» og opererer.

Det gjøres imidlertid stadig unntak fra alle disse reglene ved salg av bankovertatte eiendommer. Disse kan ofte finansieres med et høyere beløp, til bedre rente, og på lengre sikt. Så dersom du ønsker å kjøpe en eiendom på Gran Canaria, men trenger en høyere og mer fleksibel finansiering enn beskrevet over, bør du sannsynligvis fokusere på bankovertatte eiendommer.

Den sørlige delen av Gran Canaria har (heldigvis) ikke et stort tilbud av bankovertatte eiendommer. Prisene her er ikke nødvendigvis mer konkurransedyktige enn i resten av boligmarkedet, og kjøpsprosessen kan være litt mer komplisert enn ved et vanlig kjøp fra en privatperson eller et selskap. Har du imidlertid bestemt deg for at finansfordelene er viktig for deg, kan vi på Cárdenas gi deg profesjonell hjelp og bistand ved kjøp av bankovertatt eiendom. Vi sørger også her for en grei og problemfri prosess, som alltid hos Cárdenas.

Oversatt av Aase Klemetsen