Cardenas MD Carolina at Foro de Alquiler Vacacional

Cardenas MD Carolina at Foro de Alquiler Vacacional

 

Cardenas MD Carolina at Foro de Alquiler Vacacional in Gran Canaria

Vi har nettopp kommet tilbake fra det andre kanariske Forum for ferieboliger,  som denne gang ble arrangert på Gran Canaria av ASCAV, den kanariske foreningen for ferieutleie.

Forumet ble godt besøkt av representanter fra den spanske konkurranse- og markedskommisjonen (CNMC), den kanariske UNESCO-delegasjonen, den spanske foreningen for feriehus og -leiligheter (FEVITUR) samt lokale arkitekter, eiendomsmeglere og medlemmer av ASCAV.

Til stede på de to fremste radene var også en rekke lokale politikere og representanter for det offentlige. Vi håper at de syntes det de hørte, var fornuftig, og at det  oppmuntrer til å utforme en ny og rimelig lov om turistutleie.

Et punkt som stadig ble påpekt under arrangementet, var at økningen i privat ferieutleie på Kanariøyene har blitt drevet fram av markedskreftene og av veksten i Internett-bruk. Det er fremveksten av online etterspørsel etter ferieboliger som har skapt det økte tilbudet på Kanariøyene, og dette er ikke noe som kan stoppes av regelverket.

Dersom Kanariøyene ikke responderer på forbrukernes etterspørsel, vil forbrukerne søke til andre feriedestinasjoner.

Antonio Maudes, som talte på vegne av Konkurransetilsynet, uttalte at turismen er ikke den eneste bransjen som opplever store endringer i forbrukeratferd. Denne endringen er umulig å stanse, mente han, og forbud er den verst tenkelige reaksjonen på dette.

Professor Juan Franch hevdet at forandring er bra, både for turistnæringen og for vanlige folk og boligeiere, men la til at en viss grad av regulering er nødvendig for å finne en balanse som best mulig tjener forbrukerrettighetene og de langsiktige interessene til reiselivsnæringen.

Arkitekt Hugo Luengo Barreto advarte om farene ved overdreven regulering, som han mente ville gjøre det umulig å følge reglene, og som ville tjene til fordel for kun et mindretall med særinteresser.

UNESCOs generalsekretær på Kanariøyene minnet om at turismen bare bærekraftig dersom den gagner befolkningen generelt, og ikke bare noen få, store aktører.

Juan Carlos García fra den spanske forbrukerforeningen (OCU) bemerket fremveksten av boligeiere som tar rasjonelle beslutninger angående sine aktiva, og siterte fra en Nielsen-studie som konkluderte med at 44% av alle europeere er villige til å leie andres private eiendom for ferieformål.

Presidenten for den spanske foreningen for feriehus og -leiligheter (FEVITUR), Pablo Zubicaray, oppsummerte de økonomiske konsekvensene av privat turistutleie slik: En studie som omfattet seks spanske byer, konkluderte med at 3,7 millioner mennesker brukte 2.685 milliarder euro på overnatting og ferieutgifter. En tredjedel av disse pengene ble brukt i bedrifter nær ferieboligen.

Zubicaray la til at 32% av forbrukerne som benyttet privat utleie, ikke ville lagt ferien sin til dette stedet dersom det private tilbudet ikke hadde vært tilgjengelig.

Han oppsummerte med å minne om at etterspørselen etter privat ferieutleie er økende, og at denne type overnatting er til større samfunnsnytte og genererer en bedre deling av fortjeneste enn vanlig hotellovernatting. Derfor er det behov for at alle turiststeder utvikler klare regler som tillater at næringen blomstrer. Feriedestinasjonene må slutte å frykte forandring og heller innse at  konkurranse er sunt og genererer kvalitet.