Nylige dommer i den kanariske høyesterett har vist at loven fra 2015, om utleie av ferieboliger på Gran Canaria og de andre Kanariøyene, må omskrives fra bunnen av.

Retten erklærte nylig flere av klausulene i loven ugyldige, blant annet forbudet mot at private eiere tilbyr sine boliger som ferieleiligheter i turistområder, og forbudet mot å tilby Bed & Breakfast.

Selv om domstolens avgjørelser ikke er endelige, men fortsatt kan ankes, har det nå blitt klart at øyene trenger en ny lov som styrer Vivienda Vacacional-markedet.

Den kanariske regjeringen har allerede begynt å diskutere de nye reglene, og vi kan nå ane de første konturene av de nye planene.

Ifølge lokale pressemeldinger ønsker regjeringen å pålegge et høyt kvalitetsnivå og juridiske garantier på det private feriemarkedet. Man hevder at standarden må være høy for å hindre at utleiere av lavkvalitetsboliger underbyr det eksisterende markedet og skader destinasjonens omdømme.

Regjeringen diskuterer også en eventuell fremtidig begrensning av det tillatte antallet ferieboliger på markedet i hvert lokalområde.

I den forbindelse planlegger man å be de lokale myndighetene om å vurdere antallet turister hvert område kan ta imot uten å overbelaste markedet.

Det er også fremmet forslag om å opprette et offisielt register over turister som leier ferieboliger, slik at myndighetene har en bedre oversikt over hvem som til enhver tid befinner seg på øyene.

Oversatt av Aase Klemetsen