Government plans huge cut to Canarian inheritance costs

Government plans huge cut to Canarian inheritance costs

 

Government plans huge cut to Canarian inheritance costs

Regjeringen på Kanariøyene går inn for betydelige reduksjoner i kostnadene ved å motta arv.

De nye planene innebærer at opp til 99% av Impuesto de Sucesiones y DONERE blir dekket, en avgift som i dag blir betalt av foreldre, besteforeldre og barn ved mottak av arv.

Dette er et gledelig gjensyn med reglene for arveavgift som gjaldt inntil 2012, da den kanariske regjeringen refunderte 99,9% av Impuesto de Sucesiones y DONERE som familiemedlemmer skyldte.

Det bringer også Kanariøyene på linje med andre provinser i Spania, for eksempel Madrid, som allerede refunderer opp til 100% av skatten.

Endringen er delvis et svar på flommen av folk som avstår fra arv fordi de ikke har råd til å betale skatter og avgifter i forbindelse med arven. Det vil også stoppe eldre kanariske innbyggere fra å endre sitt offisielle bosted til andre provinser der avgiften allerede i dag blir refundert.

Ifølge den kanariske skatteminister (den Consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias) Rosa Dávila vil ordningen med 99% refusjon starte 1. januar 2016.

På denne bakgrunn anbefaler vi at alle som planlegger å overdra en eiendom til en forelder, besteforelder eller et barn, venter til 2016.