Kanariøyene er den første regionen i Spania som tilbyr alle turister gratis tilleggsforsikring som dekker dem i tilfelle ekstraordinære ferieutgifter forårsaket av Covid-19.  

Forsikringen gjelder alle turister på Kanariøyene (ved opphold på inntil 30 dager i registrert turistinnkvartering) og dekker utgifter til medisinsk behandling, hjemsendelse på medisinsk grunnlag og utgifter ved forlengelse av oppholdet. Polisen dekker også kostnadene ved forlenget opphold i opptil 15  dager for familien til de berørte.

Denne forsikringen erstatter ikke standard reiseforsikring, da den ikke dekker kostnadene for avlyste flyreiser, medisinske utgifter som ikke er Covid-19-relaterte og skade på eller tap av eiendom. Den aktiveres dessuten bare hvis turistens egen private forsikring ikke dekker  Covid-19-relaterte utgifter.

Den eneste betingelsen er at besøkende ikke bevisst må være klar over å ha Covid-19 før ankomst, ifølge den kanariske turistministeren Yaiza Castillo. Besøkende er ikke pålagt å ha tatt en Covid-19-test før de ankommer Kanariøyene.

Hvis du er på Kanariøyene og utvikler symptomer på Covid-19, ring 900 112 061 for råd og for å bli henvist til et egnet senter.