Puerto Rico Shopping Centre To Be Refurbished
Puerto Rico Shopping Centre To Be Refurbished

Det er en kjent sak at det er stort behov for oppgradering av en del av Gran Canarias kjøpesentre, og Puerto Rico kjøpesenter viser vei.

Eierne av butikker og andre bedrifter på senteret har gått inn med en investering på 3 millioner euro, slik at 60% av senteret nå vil bli pusset opp.

Planen er å starte arbeidet i løpet av det kommende året, og det er beregnet at arbeidet vil ta 18 måneder. Forretningene vil fortsatt holde åpent i byggeperioden, selv om noen bedrifter vil måtte stenge i kortere perioder mens arbeidet utføres.

De fleste av de opprinnelige kjøpesentrene i Gran Canarias turistsone er over 40 år gamle, og Puerto Rico-senteret blir det første av disse som nå gjennomgår en oppgradering.

Blir CITA-senteret i Playa del Inglés det neste?

Den kanariske sentrale planavdelingen (GESPLAN) har nettopp publisert et forslag om å rive senteret og omgjøre det til hotell.

GESPLAN hevder at det ikke har lyktes å få få bedriftseierne til å bli enige om et oppussingsbudsjett, og at det dermed kan være et alternativ å erstatte senteret med et hotell.

Per dags dato foreligger det ingen konkrete planer for CITA. Denne kunngjøringen fra planavdelingen blir trolig oppfattet som et offisielt påtrykk for å få senterets eiere å bli enige om å finansiere en oppussing.

Planer for Anexo II

Også når det gjelder Anexo II ved stranden i Playa del Inglés, er planleggingen av oppussing av kjøpesenteret og restaurantområdet i gang.

Planene, som trenger godkjenning fra Spanias Costasavdeling, inkluderer takterrasser, en skog av solcellepaneler som er formet som trær og skal gi skygge på parkeringsplassen, og en heis med panoramavinduer for å binde senteret til Playa del Inglés.

Planene for Anexo II er godkjent av lokale bedriftseiere, og finansieringen på 3 millioner euro vil komme i stand ved et samarbeid mellom private og offentlige instanser.

Oversatt av Aase Klemetsen