Ny lov beskytter privat eiendomsrett på Gran Canaria

Ny lovendring beskytter eiendomsbesittere i Gran Canaria turistområder

For å beskytte eiendomsretten til innbyggerne i Gran Canarias ferieområder har den kanariske regjeringen vedtatt viktige endringer i loven om bruk av eiendom (Ley de Suelo).

Lovendringen innebærer at eksisterende bruk av boligeiendom i turistområder regnes som konsolidert, og slik bruk kan dermed ikke straffes. Loven vil gå til parlamentet for godkjenning før sommeren.

Den nye ministeren for Política Territorial, Nieves Lady Barreto, sa at regjeringen med dette vil vise sitt engasjement for rettighetene til private boligeiere i turistområdene, og lovendringen kommer etter en langvarig kampanje fra de private eierne.

Endringen er utformet som et midlertidig tiltak for å beskytte eiere inntil den nye versjonen av loven om turisme blir godkjent i 2017. Dette vil i realiteten anerkjenne retten til bolig for folk som i dag bor i Gran Canarias turistområder.

Hva betyr endringen?

Denne endringen i loven om arealbruk, sammen med eventuelle endringer i loven om turisme, vil ha betydning for ferieeiendommer og komplekser som opprinnelig ble bygget for turistformål, men som nå i realiteten har blitt faste boliger.

Komplekser som har blitt “residente” (benyttet av private eiere) vil få en spesiell klassifisering som «consolidado», men grunnen de er bygget på, vil ikke bli endret til bostedsområde.

Dette beskytter eiernes rettigheter, men tillater dem foreløpig ikke å leie ut eiendommene til turister på kortsiktig basis.

Oversatt by Aase