Anfi Timeshare resort in south Gran Canaria
Anfi Timeshare resort in Gran Canaria

Den spanske Høyesterett har avgjort en sak i favør av en norsk kvinne i hennes sak mot timeshareselskapet Anfi del Mar på Gran Canaria. Avgjørelsen gjelder kun denne ene saken og setter ikke presedens for fremtidige rettssaker.

Retten fant at Anfi del Mar har brutt EUs lovgivning ved å selge en timeshare-enhet til saksøker for all fremtid, etter at et EU-direktiv forbød praksisen i 1998. Anfi hadde hevdet at fem av deres sju timeshare-anlegg var unntatt fra loven, ettersom de ble bygget og opprinnelig markedsført før 1999.

Retten avgjorde også at Anfi hadde brutt loven ved å ta innskudd fra saksøker under lovpålagt angrefrist, selv om innskuddet ble tatt av en tredjepart.

Retten avgjorde at den juridiske overtredelsen i dette tilfellet var alvorlig nok til å kjenne kontrakten mellom saksøker og Anfi ugyldig, og tilkjente kvinnen over 40.000 € (den opprinnelige kjøpesummen pluss det dobbelte av innskuddet) i erstatning, pluss renter pluss saksomkostninger.

Lov om timeshare 42/98 stadfester at timeshare-kontrakter bare kan selges for en periode på mellom tre og femti år.

Ønsker du å eie din egen plass i sola, men føler at timeshare ikke er din greie? Klikk her for å se de nyeste eiendommer til salgs sør på Gran Canaria.

Denne artikkelen er basert på opplysninger gitt av CanarianLegal Alliance på deres hjemmeside.

Oversatt av Aase Klemetsen