Den kanariske regjeringen har nå kunngjort et utkast til en ny lov for utleie av ferieboliger som skal ertsatte den gamle loven fra 2015.

Lovutkastet er ment å være et «arbeidsdokument» før det skal legges ut for høring i en måned før de endelige reglene godkjennes av det kanariske parlamentet. Godkjenningen kan fort ta flere måneder, og vi forventer at de nye reglene vil bli lovfestet mot slutten av 2018.

Hva sier det nye utkastet til loven for utleie av ferieboliger?

I sin nåværende form forbyr loven utleie av ferieboliger i områder og på tomter som er regulert for turisme på Gran Canaria, samt på tomter med faste eller såkalte residente boliger som ligger i turismeområder (det sørlige Gran Canaria anses som et turismeområde).

Det vil allikevel være mulig for hver enkelt kommune å gjøre unntak fra forbudet, og selv bestemme om de vil tillate utleie av ferieboliger, enten det gjelder boliger regulert for turisme eller boliger for fastboende.

Utkastet forbyr også utleie av nye boliger som har påbegynt byggingen etter at den nye loven har trådt i kraft.

Reaksjoner på utkastet til den nye loven

Så langt har den nye loven møtt sterk kritikk fra nesten alle hold.

Bygge – og utviklingsforeningen i Las Palmas sier at loven legger bånd på muligheten for modernisering av gamle bygninger og infratruktur relatert til turisme over hele Gran Canaria.

Foreningen for kanariske turistkommuner, representert av de fem største kanariske turistkommunene, kaller utkastet «en varm potet som ikke løser problemet».

Borgermesteren i San Bartolomé de Tirajana, som er Gran Canarias største turistkommune, stiller spørsmål ved lovligheten av å overlate slike beslutninger til de lokale myndighetene. Han spør også hvorfor det er slik at loven dessuten forbyr ferieutleie fra mer landlige områder av Gran Canaria.

Borgermester Marco Aurelio Pérez Sánchez uttaler også at det nye utkastet inneholder akkurat de samme feilene som loven fra 2015, en lov som allerede har blitt utfordret i retten.

Han sier videre at det vil ta lokale myndligheter flere år å tilpasse lokale lover, og etterlyser en mer universal og umiddelbar løsning.

I en offisiell uttalelse spør Canarian Business Circle hvorfor Kanariøyene gjør saken så komplisert. De etterspør en enklere løsning som vil tillate sameksistens og harmoni mellom ulike modeller for ferieutleie, med klare lover og standarder.

Tom Smulders, visepresidenten i Gran Canaria Non-hotel Tourist Accommodation Association (AEAT), uttaler at han er bekymret for det nye lovutkastet kun er et skalkeskjul for å jage forretningsvirksomhet med ferieutleie ned under jorden.

ACEGI, foreningen for eiendomsmeglere på Kanariøyene har uttalt at det nye lovutkastet ikke løser noen av de juridiske uklarhetene angående ferieutleie, og at de nye lovene faktisk er strengere enn loven fra 2015. Foreningen ønsker et fornuftig regelverk som regulerer ferieutleie i turmismesoner, og som komme øya og de fastboende til nytte.

Hvilken betydning vil dette ha for ferieutleie på Gran Canaria?

Det er forstatt mulig at ukastet vil gjennomgå forandringer, og de mange klagene i forhold til den nåværende utformingen av loven tilsier at modifikasjoner er sannsynlig før den endelige loven blir vedtatt. Men det er ennå for tidlig å spekulere i hvordan den endelige loven vil se ut.

Det vi vet er at personer som allerede har registrert boligen sin for ferieutleie (vivienda vacacional), eller får en slik godkjennelse før loven godkjennes, ikke vil miste disse rettighetene, ettersom de vil konsolideres under spansk lov. Dette spesifiseres også i det nye lovutkastet (Disposición Transitoria Cuarta). Innehavere av en bolig godkjent for ferieutleie (Vivienda Vacacional) må tilpasse seg de nye standardene, men vil ikke miste sin rett til å bedrive utleie.

Loven fra 2015 tillater eiendommer i residente områder å registreres som ferieboliger (vivienda vacacional). Dette betyr at det kan være en god idé å sette i gang søknadsprosessen nå, ettersom boliger registrert under loven fra 2015 kan komme til å bli sjelden vare.

Eksempler på slike residente områder i Mogán kommune er: Loma Dos, Arguineguin by, Puerto Rico-dalen, Motor Grande, Mogán-dalen og noen områder av Puerto Rico.

I San Bartolomé har vi residente områder som inkluderer El Tablero, San Fernando, Meloneras (El Hornillo), Montaña La Data, Monte León og Castillo del Romeral.

Det er også verdt å merke seg at loven om utleie av ferieboliger kun gjelder eiendommer som annonseres for utleie via en «turist-portal» (i utgangspunktet hvor som helst på nett eller skriflig), for perioder kortere enn 6 måneder. Loven gjelder ikke eiendommer som leies ut uten annonsering, for eksempel via bekjente, venner, famile, naboer eller lignende.

Det er helt lovlig å leie ut boligen din i ferieøyemed til hvem som helst, så lenge dette skjer via jungeltelegrafen og ikke via annonser (dette gjelder ikke leiligheter som administreres av turistforetak).

Carolina er administrerende direktør for Cárdenas Eiendomsmegler, sør Gran Canarias mest anbefalte eiendomsmegler, og tidligere visepresident for Realtors Association of the Canary Islands (ACEGI). Hun er en anerkjent megler med over tjue års erfaring i bransjen.