I henholdsvis desember 2018 og januar 2019, utstedte Høyesterett rettskjennleser mot den kanariske regjeringen for gjeldende regelverk av ferieboligutleie. Disse dommene annullerer følgende forskrifter til nevnte regelverk:

1) FORBUD MOT UTLEIE AV FERIEBOLIGER I TURISTOMRÅDER: Dette forbudet ble klart og tydelig annulert av domstolen, da det er et «klart brudd på bedriftenes frihet til å yte tjenester, og begrenser tilbudet til turismen uten tilstrekkelig begrunnelse» .

I praksis betyr dette at enhver lovlig bolig, uavhengig av dens plassering, kan brukes til dette formål.

Imidlertid må det utvises forsiktighet når det gjelder turistkomplekser med godkjenning for hotell- eller leilighetshotell-virksomhet, der en turoperatør oppfyller «prinsippet om enhetlig drift «, definert i Kanariøyenes Turismeloven fra 1995. Ifølge nevnte prinsipp , må turistdrift/ferieutleie i et turistkompleks forvaltes av kun ett selskap, som må ha en avtale med min. 50% av boenhetene i nevnte kompleks. Å drive med individuell utleie i et kompleks drevet av et turoperatørselskap som forvalter mer enn 50% av enhetene, vil gå mot prinsippet om enhetlig drift, og tolkninger om hvorvidt denne nye loven eliminerer eller ikke dette prinsippet, er blandet. Vi anser at det mest fornuftige for øyeblikket, er å ikke drive med utleie av feriebolig i et kompleks der en turoperatør har enhetlig drift under overholdelse av nevnte prinsipp.

2) FORBUD MOT DELVIS UTLEIE AV EN BOLIG ELLER «BED & BREAKFAST»: Vi siterer ordrett et utdrag fra den andre rettskjennelsen «det er ingen grunn til å kreve at en person som bare ønsker å leie et rom skal bære kostnadene med å leie hele eiendommen, dersom eieren ønsker å tilby denne tjenesten. Regelen tar åpenbart sikte på å hindre at et produkt, pga sin lave pris, settes på markedet og dermed konkurrerer med tilbud på hotellovernattinger, noe som skader den frie konkurransen. »

Det er derfor fullt mulig å tilby ferieutleie av deler av et hus, eller enkelte rom av sistnevnte.

3) EFFEKTER AV ANSVARSERKLÆRINGEN FOR OPPSTART AV VIRKSOMHET: Den andre rettskjennlesen understreker tydelig at for å starte utleievirksomhet, er det tilstrekkelig å presentere «en ansvarserklæring for oppstart av virksomhet», hvoretter Øyrådet (Cabildo Insular) melder boligen inn i det tilsvarende registeret. Da det har oppstått forsinkelser på flere måneder ved registrering og tildeling av registreringsnummer, var det tvil om hvorvidt man måtte vente på avgjørelsen fra Øyrådet innen man kunne starte virksomheten.
Det er derfor klart at for å kunne drive med ferieutleie, er det ikke nødvendig å vente på noen form for lisens (et ofte feilaktig brukt begrep). Det er tilstrekkelig å vise til ansvarserklæringen for oppstart av virksomhet, som ble sendt inn til Øyrådet.

Vi minner også om at dette bare er nødvendig dersom boligen annonseres eller markedsføres. Hvis du derimot leier ut eiendommen til venner og bekjente gjennom jungeltelegrafen, trenger du ikke å registrere den. Da må du bare deklarere leieinntekten, og betale de tilsvarende skattene.

Vi konkluderer dermed at etter disse lovendringene kan du foreløpig med enkle grep følge regelverket og, leie ut din feriebolig på Kanariøyene.

Det er imidlertid mye sannsynlig at den kanariske regjeringen, i nær fremtid vil forsøke å stramme inn denne reguleringen og innføre flere krav. I så fall vil disse nye kravene kun gjelde eiendommer som registreres etter at den nye forskriften blir godkjent. Eiendommer som registreres nå, vil ikke bli påvirket, så er du på utkikk etter feriebolig som du ønsker å leie ut, er det lurt å skaffe seg en nå, og registrere den i henhold til gjeldende regelverk.